Verbinding in de Voedselketen

De Leergang voor Waardencreatie in Voedselketens doorbreekt de gescheiden werelden van groene ambities en technieken, overheidsbeleid en praktisch business denken. Hij verbindt mensen en bedrijven in de hele voedselketen én overheden door hen samen op te leiden. Het accent ligt op leren samenwerken over de grenzen van organisaties in de internationaal verbonden keten heen.

Missie

×

Onze missie

Partners binnen de voedingsketen elkaars uitdagingen en taal beter leren begrijpen zodat ze de voorwaarden creëren van waaruit multi-stakeholder waardencreatie ontstaat. Die waardencreatie moet de duurzaamheidsuitdagingen waar de Nederlandse voedselketen voor staat realiseren.

Dat doen wij door middel van een businesscase gedreven Leergang, waarin theoretische en praktijk kennis wordt gedeeld die aanzet tot actie en directe vertaling in mogelijke business cases. Verantwoordelijke mensen uit bedrijven en organisaties (van overheid en toeleveranciers tot boer en van handel en verwerking tot bank en detailhandel) in de hele keten kunnen deelnemen.

Doel

×

Doel

Een houdingsverandering realiseren die de aandacht van alle partners in de voedselketen focust op samen duurzame, onderscheidende en betaalbare waarde voor consumenten en het realiseren van aanvullende inkomsten en kostenbesparingen in de keten.

Onze docenten zijn toonaangevende experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid. Ze delen hun kennis en ervaring om de cursist zakelijkheid met duurzame impact te leren verbinden. Ketenrelaties worden nog steeds meer door inkoop dan waardencreatie bepaald. Daardoor gaat waarde die de voedselketen zou kunnen creëren verloren. De Leergang laat zien waar dat potentieel verloren gaat en welke (aanvullende) inkomsten, kostenbesparingen en maatschappelijk voordeel blijven liggen.

In onderscheid met andere opleidingen ligt het accent op de waarde van samenwerking en besef van het potentieel dat door het creëren van vertrouwen kan worden gerealiseerd.

Voor wie?

×

Deelnemers

De Leergang richt zich op ondernemende agrariërs, toeleveranciers, verwerkende industrie, detailhandel en overheid en biedt daarnaast ruimte voor andere stakeholders. Deelnemers zijn talenten met minimaal 3 jaar werkervaring en hebben al of bereiden zich voor op een positie waar ze beslissingen nemen over inkoop, productontwikkeling, verkoop of positionering van producten en assortimenten en samenwerking met partners. Ze hebben minimaal een HBO-werk- en denkniveau, staan open voor verandering en kunnen opgedane kennis naar hun eigen praktijk vertalen en toepassen.

De Leergang

Tijdens de Leergang voor Waardencreatie in Voedselketens krijgen deelnemers theoretische en praktische kennis op het gebied van multistakeholder waardencreatie in de voedselketen aangereikt.

Een dergelijke Leergang bestond tot op heden nog niet omdat ontwikkelingen op het gebied van groene technieken, overheidsbeleid en businessdenken in de praktijk in gescheiden werelden afspelen. + Meer

Waardencreatie moet de duurzaamheidsuitdagingen waar de Nederlandse voedselketen voor staat realiseren. De trend van maximale naar optimale productie is ingezet en zal niet meer verdwijnen. Dat heeft consequenties voor de kostprijs en vergt nieuwe creativiteit op het gebied van waarde creërende marketing. Met de inmiddels volop voelbare inflatie als gevolg van hoge energieprijzen en logistieke marktverstoringen staat de agrofoodketen voor een grote uitdaging in samenwerking. Daar komt nog bij dat de wetgever zich roert. Due-diligenceverplichtingen vanuit de Europese Unie én de nieuwe eisen van private standaardsetters worden op dit moment al geformuleerd.

Vanuit de hele keten van boer tot bord via bestuurlijke regels, leren de deelnemers meer over elkaars werkelijkheden, bedrijfsmodellen, markten, groene en gezonde uitdagingen en innovaties. Door beter begrip van elkaars uitdagingen kunnen ze kansrijke ketensamenwerkingen beter herkennen en hun bedrijfs- en verdienmodel daarop aanpassen. - Minder

De derde Leergang start eind september 2024, bestaat uit 8 lesdagen en heeft een doorlooptijd van 8 maanden.

De voedselketen staat voor de uitdaging te verduurzamen. Gerealiseerde meerwaarde is nodig om de kosten van maatregelen op het gebied van klimaat, bodem, water, lucht, biodiversiteit, gezonde voeding en dierenwelzijn te dekken en tegelijkertijd een gezonde marge per speler in de voedselketen te waarborgen.

Tekorten aan essentiële grondstoffen en milieu-impacts verleggen de focus van maximale naar optimale productie. Dat vraagt om de rationele identificatie van agrobiologische uitdagingen en hun vertalingen in kansen om waarde toe te voegen. De kansen leiden tot overtuigende verbeteringen op agrobiologisch gebied die zichtbaar worden in de daaraan gekoppelde normen en vereisten. De implicaties voor spelers in de voedselketen en andere stakeholders worden zichtbaar.

Waardencreatie voor verschillende stakeholders tegelijk is een nieuw spel. Het draait om de wil om samen zichtbare positieve verandering te realiseren. Het vraagt een hoge mate van openheid en een basis van vertrouwen. Ketenpartners begrijpen dat ieder unieke kennis en ervaring inbrengt en dat een breed netwerk van stakeholders en samenspel nodig is om gewenste verandering in gang te zetten.

Verduurzaming van scope 3 (verdere keten) bouwt op de boer en andere leveranciers. Standaards worden gedefinieerd door dominante partijen in de voedselketen en brengen daardoor een spanningsveld met zich mee. Om conflicten te vermijden is een uniforme taal van belang in relatie tot diverse standaards die ruimte biedt aan ieders vermogen en initiatief om aan continue verbetering bij te dragen. De effecten van standaardisatie op ketenpartners en het besef dat meerkosten moeten worden gedekt door meeropbrengsten dan wel kostenbesparingen staan centraal.

‘Frames’ (beelden) en daarbij horende grondhoudingen spelen een grote rol in onze maatschappij. Inzicht in de, vaak onbewuste, frames rond de eigen organisatie en duurzaamheidsonderwerpen creëert grip op ‘de kloof’ tussen de eigen perceptie en die van anderen. Frames bepalen de manier waarop onderwerpen in het publieke debat en de politiek worden behandeld, maar zijn door begrip van hun structuur te sturen. Door bewust te kiezen voor een eigen identiteit ten aanzien van onderwerpen kunnen organisaties proactief met de bijbehorende kansen en risico’s omgaan.

Waardencreatie heeft ook bronnen buiten het primaire proces. Financiers, overheden en andere stakeholders kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan waardencreatie. Bijvoorbeeld doordat verduurzaming leidt tot lagere financieringskosten of tijdelijke aanvullende subsidies en wettelijke ruimte.

De deelnemers werken in groepsverband aan een zelf bedachte businesscase voor een specifieke voedselketen. Dat doen ze met de opdracht voor alle betrokken stakeholders waarde te creëren. Op de laatste lesdag presenteren ze elkaar de businesscases en worden ze beoordeeld op hun argumentatie, het commercieel potentieel van de businesscase en de manier waarop de mogelijke bijdrage van alle stakeholders zijn benut.

De deelnemers bepalen aan het einde van de opleiding onderwerpen waar ze meer van willen weten. Tijdens de alumnidag komen die aan de orde. Ze worden zo gepresenteerd dat ze inhaken op actuele onderwerpen waar ook de alumni van eerdere leergangen graag meer over willen horen. De alumnidagen zijn een uitstekende gelegenheid om je netwerk te laten groeien.

Waarom meedoen als...

boer, verwerker of retailer

Meld je aan

Per opleidingsronde is er plaats voor 20 deelnemers. Meer weten of een plek reserveren voor een volgende Leergang? Neem contact op via e-mail.

Praktische informatie

Meer weten?

https://leergangvoorwaardencreatieinvoedselketens.nl/files/visuals/_320xAUTO_crop_center-center_none/icon-inschrijven_2022-09-22-085329_khkh.svg

Inschrijven

Meer weten of een plek reserveren? Mail ons.

https://leergangvoorwaardencreatieinvoedselketens.nl/files/visuals/_320xAUTO_crop_center-center_none/icon-docenten_2022-09-22-085336_iiut.svg

Docenten

Toonaangevende docenten uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid delen hun kennis en ervaring.

https://leergangvoorwaardencreatieinvoedselketens.nl/files/visuals/_320xAUTO_crop_center-center_none/icon-data.svg

Data & Lestijden

De opleidingsdagen vinden plaats op woensdagen van 08.00 tot 16.00. De Leergang heeft een doorlooptijd van 8 maanden.


https://leergangvoorwaardencreatieinvoedselketens.nl/files/visuals/_320xAUTO_crop_center-center_none/icon-kosten.svg

Kosten

Meer weten, neem contact op.

https://leergangvoorwaardencreatieinvoedselketens.nl/files/visuals/_320xAUTO_crop_center-center_none/icon-locatie.svg

Locatie

De Mauritskazerne in het World Food Center in Ede.

https://leergangvoorwaardencreatieinvoedselketens.nl/files/visuals/_320xAUTO_crop_center-center_none/icon-brochure.svg

Factsheet

Download de factsheet voor meer informatie.

De Leergang wordt mogelijk gemaakt in samenwerking met

https://leergangvoorwaardencreatieinvoedselketens.nl/files/logos/logo-ah.png
https://leergangvoorwaardencreatieinvoedselketens.nl/files/logos/logo-aware.png
https://leergangvoorwaardencreatieinvoedselketens.nl/files/logos/logo-plukon.png
https://leergangvoorwaardencreatieinvoedselketens.nl/files/logos/logo-vion.png
https://leergangvoorwaardencreatieinvoedselketens.nl/files/logos/Agrifirm_logo_Agrifirm_Feed_B.V._Veghel.jpg
https://leergangvoorwaardencreatieinvoedselketens.nl/files/logos/lto-nl-1.svg
https://leergangvoorwaardencreatieinvoedselketens.nl/files/logos/najk-logo-transparant.png

De founding sponsoren (Albert Heijn, Royal Agrifirm Group, Royal A-ware, Plukon Food Group en Vion Food Group) en agrarische organisaties LTO Nederland en NAJK realiseren zich dat ook hun type bedrijf een weg te gaan heeft in samenwerking met partners. Zij onderkennen deze uitdaging en hopen dat hun voorbeeld om dat hardop te erkennen andere partijen in de voedselketen inspireert om de duurzaamheidsdoelen van de samenleving gezamenlijk ondernemend te realiseren.

Ook partner worden? Vraag Melanie Murk naar de mogelijkheden (06-15022576).

Contact

Leergang voor Waardencreatie in Voedselketens
Nieuwe Kazernelaan 2 D41, 6711 JC Ede

Meer weten? Neem contact op met Melanie Murk op via e-mail.